1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • astronomia

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora z dyscypliny „astronomia” lub „nauki fizyczne”;
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
• biorą czynny udział w życiu naukowym,
• posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej

Dodatkowe wymagania i oczekiwania • posiadają doświadczenie w prowadzeniu samodzielnej pracy badawczej; • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej lub pracy w ramach międzynarodowych kolaboracji i zespołów badawczych, • posiadają odpowiedni dorobek naukowy z zakresu astrofizyki wysokich energii, poświadczony recenzowanymi publikacjami naukowymi i wystąpieniami na międzynarodowych konferencjach naukowych; • posiadają dogłębną znajomości fizyki plazmy, oraz szerokie doświadczenie w prowadzeniu i rozwijaniu technik symulacji numerycznych plazmy w warunkach astrofizycznych; • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz angielskim.

Załączniki