Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w  Katedrze Azji Wschodniej i Południowej, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu medialnego oraz przemian w społeczeństwie japońskim i koreańskim.