adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w zakresie ekonomii i finansów.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)     posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse;

2)     posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)     biorą czynny udział w życiu naukowym,

4)     posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 Dodatkowe oczekiwania:

1)       czynna znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

2)       dorobek naukowy obejmujący także publikacje wydane w językach obcych;

3)       udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć o tematyce właściwej dla dyscypliny ekonomii i finansów (znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych będzie dodatkowym atutem);

4)       aktywność naukowa przejawiająca się w czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych;

5)       uczestnictwo w realizacji projektów badawczych;

6)       członkostwo w stowarzyszeniach naukowych.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć dokumenty  w Dziekanacie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych  UJ, Kraków, ul. W. Reymonta 4, pok. 230  w godz. 8.00 – 13.00.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl