ADIUNKT (GRUPA PRACOWIKÓW BADAWCZYCH)

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NCN SONATA BIS 10) w dyscyplinie nauki biologiczne.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe szczegółowe wymagania:
1) tytuł doktora w dziedzinie informatyki, lub biologii, bioinformatyki, automatyki, fizyki, matematyki lub pokrewnej,
2) doskonała znajomość języka angielskiego,
3) doświadczenie w analizie danych metagenomicznych, eksploracji dużych zbiorów danych lub doświadczenie w technikach uczenia maszynowego,
4) doświadczenie w przynajmniej jednym języku programowania (zwłaszcza Python),
5) umiejętność współpracy,
6) chęć pracy interdyscyplinarnej,
7) zrozumienie znaczenia komunikacji i interakcji z innymi członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum.

Więcej informacji o projekcie „Rozszerzona charakteryzacja mikrobiomu z wykorzystaniem synergii wewnętrznych społeczności mikrobiomowej dla lepszego zrozumienia Ekspozomu” znajduje się na stronie: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-06-15vpaw/streszczenia/491777-pl.pdf

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć dokumenty w sekretariacie Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7A, pok. 3/12 lub elektronicznie w formacie .pdf (max. rozmiar pliku to 50MB) drogą mailową na adres mcb@labaj.org (w tytule maila proszę zamieścić informację “SONATA BIS Research Associate” oraz imię i nazwisko).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Załączniki