ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Uniwersytet Jagielloński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie informatyka lub językoznawstwo lub literaturoznawstwo w zakresie humanistyki cyfrowej 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:                                    

1)       posiadają co najmniej stopień doktora, 

2)      posiadają odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji książkowych, artykułów w renomowanych czasopismach lub publikacji na renomowanych konferencjach z zakresu zaawansowanych metod obliczeniowych lub sztucznej inteligencji lub humanistyki cyfrowej lub przetwarzania języka naturalnego w latach 2014-2022, 

3)       biorą czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach, 

Dodatkowo: 

4)       osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu. 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria: 

 • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej na pograniczu informatyki z przetwarzaniem języka naturalnego i/lub językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa, 
 • posiadać doświadczenie w zastosowaniach metod komputerowych i/lub statystycznych w językoznawstwie i/lub literaturoznawstwie i/lub kulturoznawstwie,
 •  posiadać dobrą znajomość R i/lub Python i/lub Java,
 • brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach,
 • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł, 
 • uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
 • posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi, 
 • potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej, 
 • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji, 
 • posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
   

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.palik@uj.edu.pl