ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu OPUS 21 pt. „Jak wielkość blastocysty wpływa na zdrowie potomstwa”, nr PSP: K/PBO/000896 w zakresie biologii rozwoju.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym; 

Wymagane szczegółowe kwalifikacje: 

  1. doktorat z dziedziny nauk o ziemi, najlepiej biologii, medycyny lub podobnej (biochemia, biologia medyczna, biotechnologia);
  2. doświadczenie w zakresie biologii komórek i zarodków, znajomość technik obrazowania oraz biologii molekularnej, doświadczenie w przeprowadzaniu chirurgii na zwierzętach (mysz), doświadczenie w przeprowadzaniu testów metabolicznych i behawioralnych na modelach zwierzęcych; 
  3. doświadczenie w mikromanipulacji i hodowli oocytów i zarodków oraz ich analizie molekularnej;
  4. znajomość analiz mikropęcherzyków i egzosomów;     
  5. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+;
  6. znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego;
  7. umiejętność współpracy, sumienność, aktywność;
  8. chęć poznawania nowych technik badawczych. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na g.ptak@uj.edu.pl