ADIUNKT II (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

CENTRUM TAUBEGO BADAŃ ZAAWANSOWANYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko adiunkta II w grupie pracowników badawczych w Centrum Taubego Badań Zaawansowanych w Dziedzinie Nauk Społecznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta II w grupie pracowników badawczych w Centrum Taubego Badań Zaawansowanych w Dziedzinie Nauk Społecznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie: nauki społeczne lub humanistyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1)       posiadają stopień doktora; 

2)       posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3)       biorą czynny udział w życiu naukowym; 

Dodatkowe oczekiwania od kandydatów: 

4)       biegła znajomość języka angielskiego, 

5)       doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych będzie dodatkowym atutem. 

Opis stanowiska: 

Centrum Taubego Badań Zaawansowanych w Dziedzinie Nauk Społecznych zatrudni na stanowisku Adiunkta badaczy zainteresowanych prowadzeniem badań w języku angielskim z zakresu ogólnej tematyki: “Nowe wyzwania dla demokracji”.  

W szczególności sugeruje się następujące obszary badań: 

  • Polityka historyczna/historia polityki a kryzys demokracji; nieliberalna demokracja/postdemokracja. Czy „demokracja nieliberalna” to oksymoron czy uzasadniona alternatywa dla tradycji liberalnej? Przyszłość demokratycznego ducha UE. 
  • Obywatelstwo cyfrowe.
  • Kwestie migracji: bezpieczeństwo i przyszłość integracji demokratycznej UE; migracja z perspektywy krytycznej teorii rasy i teorii feministycznych.
  • Reprezentacja w demokracji (imigranci, mniejszości, kobiety); reprezentacja demokracji.
  • Demokracja w erze post-COVID; bezpieczeństwo; wartości liberalne; populistyczna negacja nauki i badań.
  • Bezpieczeństwo i zmiana klimatu.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.fialkiewicz@uj.edu.pl