adiunkt (post-doc)

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w dyscyplinie nauki biologiczne.

 

          Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

     1. posiadają co najmniej stopień doktora; 
     2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  
     3. biorą czynny udział w życiu naukowym; 

Dodatkowe oczekiwania:

     posiadają poświadczone współautorstwem publikacji badawczych:  

a. doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy); doświadczenie w tworzeniu myszy transgenicznych będzie dodatkowym atutem,

b. znajomość technik biologii molekularnej, szczególnie pożądane jest doświadczenie w sekwencjonowaniu RNA, CHIPseq lub podobnych technikach,

c. doświadczenie w cytometrii przepływowej; umiejętność sortowania komórek będzie mile widziana,

d. umiejętność analizy danych, doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bioinformatycznych, szczególnie pożądane jest doświadczenie w analizie danych dot. pojedynczych komórek,

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę praca.bip.uj.edu.pl.