adjunkt

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi, wymagania dodatkowe):
–         Predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
–         Ukończenie wyższych studiów technicznych w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport” z wynikiem co najmniej ponad dobrym,
–         Tytuł zawodowy co najmniej doktora inżyniera budownictwa,
–         Czynna znajomość języka angielskiego, zwłaszcza technicznego,
–         Wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy,
–         Zainteresowania naukowe związane z konstrukcjami mostowymi, metalowymi i drewnianymi,
–         Wskazane legitymowanie się formalnymi uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
–         Biegła znajomość europejskich norm i wytycznych projektowania, w szczególności tych odniesionych do konstrukcji   mostowych, metalowych i drewnianych,
–         Zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

Szczegółowe informacje dot. aplikowania można znaleźć na stronie:

http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3878

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na gadowska@pk.edu.pl