Assistant in a group of research and teaching workers

Faculty of Management
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

details attached

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bstawowy@zarz.agh.edu.pl