Asystent

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii Stosowanej (w Zakładzie Psychologii Sądowej i Kryminologii) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) predyspozycje do pracy badawczej;
3) przygotowanie i predyspozycje do prowadzenia pracy dydaktycznej;
4) specjalista w zakresie psychologii ewolucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania teorii historii życia do
analizy zachowań przestępczych (kompetencje udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy MEiN);
5) biegła znajomość języka angielskiego;
6) preferowane posiadanie kompetencji z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl