asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Biologii, Instytu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Praca badawcza obejmująca rozwój układu nerwowego, jego normalne funkcjonowanie oraz patologię wynikającą z rozwoju chorób o podłożu neurodegeneracyjnym.

Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych lub nauk medycznych, farmaceutycznych. Predyspozycje do pracy nauczyciela akademickiego, konieczność przeprowadzania zajęć dydaktycznych dotyczących z anatomii i funkcji układu nerwowego oraz bioinformatyki.

Udokumentowana umiejętność pracy ze zwierzętami, doświadczenie w pracach histologicznych, analizy genomu i proteomu, komputerowej analizy obrazu i technik bioinformatycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.biologii@uj.edu.pl