Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Geografii i Geologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych
na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
w zakresie geografii turyzmu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wgig@uj.edu.pl