ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu „Rola somatycznych piRNA i ich ewolucja”, nr PSP: K/NCN/000031, w zakresie biologii molekularnej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

Dodatkowe wymagania: 

  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w piśmie i mowie).
  • Doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej (szczególnie przygotowaniu bibliotek RNA do sekwencjonowania następnej generacji, RT-qPCR).
  • Doświadczenie w pracy z owadami/organizmami niemodelowymi.
  • Mile widziane doświadczenie w pracy naukowej. 

 
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na guillem.ylla@uj.edu.pl