Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu NCN SONATA 16 pt. „Jak frustracja potrzeb podstawowych i potrzeb wyższego rzędu wpływa na ekstremizm i radykalizację vs jedność i prospołeczność” w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym. 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub nauk pokrewnych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
 • doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów online,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań korelacyjnych online,
 • doświadczenie w metodach analizy danych statystycznych (np. ANOVA, analiza wielowymiarowa, analiza regresji itp.),
 • doświadczenie w analizie danych lingwistycznych i treściowych,
 • doświadczenie w zakresie teorii i praktyk eksploracji danych i uczenia maszynowego – preferowane, ale nie wymagane,
 • doświadczenie w symulacji społecznej poprzez modelowanie oparte na agentach – preferowane nie wymagane,
 • znajomość języka kodowania Python i R do zaawansowanego przetwarzania i analizy danych,
 • biegłość w programowaniu ankiet w serwisie Qualtrics,
 • autor lub współautor publikacji recenzowanych,
 • autor lub współautor prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
 • wykazane zainteresowanie badaniem gwałtownego ekstremizmu, terroryzmu i postaw politycznych (np. poprzez recenzowane publikacje lub prezentacje konferencyjne),
 • wykazana umiejętność koordynowania projektów badawczych (np. poprzez bycie PI w przyznanych grantach badawczych),
 • wykazana umiejętność pracy w kontekście międzynarodowym (np. poprzez doświadczenia badawcze za granicą lub współpracę z międzynarodowymi naukowcami),
 • biegła znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • projektowanie badań,
 • projektowanie materiałów do badań (korelacyjnych i eksperymentalnych),
 • programowanie badań na Qualtrics,
 • prowadzenie i koordynacja badań online i w terenie,
 • prowadzenie badań eksperymentalnych online i w laboratorium,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • interpretacja i opracowanie wyników,
 • przygotowanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
 • prezentacja wyników na konferencjach naukowych,
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego,
 • cotygodniowe raportowanie do PI projektu

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytut.psychologii@uj.edu.pl