profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Badań nad Zmianami Społecznymi w Europie, w Instytucie Studiów Europejskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, w zakresie ekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracji międzynarodowych oraz ekonomicznych aspektów integracji imigrantów w Polsce i innych państwach europejskich.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

  Dodatkowe oczekiwania:

1)       publikacje w języku polskim i obcym w zakresie procesów migracji międzynarodowych oraz ekonomicznych aspektów dotyczących integracji imigrantów w Polsce i innych państwach europejskich;

2)       doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania (w języku polskim i angielskim) o współczesnych problemach ekonomii, ekonomicznych aspektach migracji międzynarodowych oraz o rozwoju społeczno-gospodarczym;

3)       doświadczenie międzynarodowe: stypendia i staże badawcze w ośrodkach akademickich, a także prowadzenie badań we współpracy międzynarodowej;

4)       członkostwo w gremiach naukowych (polskich bądź międzynarodowych) związanych z badaniami nad migracjami;

5)       aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl