stypendystka

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 1500
  • Dziedzina nauki: psychologia

Wymagania:
– student/ka lub doktorant/ka
– znający/a język angielski na poziomie conajmniej B2, w mowie i piśmie
– zainteresowany/a pracą naukową przy realizacji projektu badawczego z zakresu psychologii społecznej i osobowości (temat: zachowania osób narcystycznych)

Mile widziane:
– udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych,
– doświadczenie w zakresie analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych np. R, SPSS, Statistica i programów do projektowania eksperymentów,
– rekomendacje od dotychczasowych współpracowników naukowych (opiekunów czy promotorów),
– aktywny udział w konferencjach naukowych, zwłaszcza międzynarodowych, na których kandydatka/kandydat przedstawiała/ał prezentacje z zakresu psychologii społecznej,
– dorobek naukowy (opublikowane lub przygotowywane artykuły w czasopismach naukowych),

Opis zadań:
We współpracy z kierownikiem projektu: zaprojektowanie, przygotowanie i implementacja procedur i materiałów badawczych, przygotowanie pomocników/eksperymentatorów-wykonawców, zbieranie i przechowywanie danych, analizy statystyczne, współpraca przy pisaniu artykułów naukowych

Wymiar zatrudnienia: odpowiednik 1/3 etatu przez 6 miesięcy (forma zatrudnienia: stypendium)

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
– życiorys wraz z dotychczasowym dorobkiem naukowym, listą publikacji, udziałem w projektach badawczych i konferencjach naukowych, uzyskanymi nagrodami i wyróżnieniami oraz udziałem w warsztatach i szkoleniach, odbytych praktykach i stażach naukowych w kraju lub za granicą,
– oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie: https://cawp.uj.edu.pl/documents/102715934/137506372/2018_10_25+klauzula+informacyjna_rekrutacja+i+umowa+stypendium+NCN+clean_PDSP+DAR%2814.11.2018%29+%E2%80%94+kopia.doc/0edeeb44-e437-4209-a6c5-72f2a4cd70ad
– mile widziany list rekomendacyjny od dotychczasowego współpracownika, promotora lub opiekuna naukowego (zdanymi do kontaktu telefonicznego), – odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie od promotora pracy magisterskiej z podaniem przybliżonego terminu obrony i tematu pracy magisterskiej;
– kopie certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych.

Warunki otrzymywania stypendium: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf
Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:anna.czarna@uj.edu.pl wraz z adnotacją „praca w projekcie Beethoven”. Zgłoszenia mogą być przygotowane po polsku lub po angielsku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.czarna@uj.edu.pl