Profesor badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 162 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają tytuł naukowy;

2) posiadają wybitną pozycję w dziedzinie nauki i aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku naukowego;

3) posiadają znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego:

4) posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;

5) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej;

6) posiadają dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, z uwzględnieniem aksjologii mediów i/lub systemów medialnych;

7) mile widziane doświadczenie w pracy w mediach.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl