Lektor stanowisko dydaktyczne

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Orientalistyki
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Przygotowywanie i przeprowadzanie zajęć dydaktycznych

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • współczesny język chiński jako język pierwszy (rodzimy użytkownik języka chińskiego)
 • ukończone studia magisterskie w zakresie sinologii (podspecjalności językoznawstwa stosowanego lub porównywalny kierunek w zakresie języka chińskiego
 • certyfikat państwowy potwierdzający profesjonalny poziom języka chińskiego w nauczaniu obcokrajowców
 • znajomość zapisu współczesnego języka chińskiego w systemie tradycyjnym i uproszczonym
 • znajomość klasycznego języka chińskiego / doświadczenie nauczania klasycznego chińskiego
 • doświadczenie zawodowe nauczania zaawansowanych grup o charakterze akademickim / doświadczenie nauczania grup o programie intensywnym – filologicznym
 • doświadczenie nauczania zaawansowanego poziomu języka chińskiego dorosłych z językiem polskim jako L1
 • zainteresowania naukowe kulturą Chin, akwizycją języka i glottodydaktyką
 • umiejętność prowadzenia zajęć dla różnych poziomów nauki języka chińskiego
 • umiejętność i gotowość przygotowania nowych materiałów dydaktycznych
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego
 • informacja o posiadanym dorobku zawodowym oraz informacje o przygotowaniu do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki