Lektor stanowisko dydaktyczne

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Szczecińskiego
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: min. 4000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

2 stanowiska na : Lektor języka angielskiego, który realizuje 540 godzin pensum rocznie obejmującego zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. (Dopuszczalne są też przydzielane nadgodziny oraz zastępstwa). Lektoraty z języka obcego zaczynają się od poziomi B1.

Nasze wymagania

 • Dyplom z tytułem Magistra Filologii Angielskiej

Mile widziane

 • Mile widziane jest doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego na wyższej uczelni.

Zakres obowiązków

 • Gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz w weekendy zjazdowe na studiach niestacjonarnych
 • Prowadzenie lektoratów języka angielskiego od poziomu B1 dla studentów US, wypełnianie Protkołów Ocen, Sylabusów, poleceń przełożonego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • mozlwość dlaszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wszystkie wymagane formularze są podane w ogłoszeniu o Wykładowcę - do pobrania ze strony http://dso.usz.edu.pl/druki/

Załączniki