Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium Języków Obcych
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych w pełnym wymiarze czasu pracy

Nasze wymagania

 • znajomość języka polskiego i angielskiego (poziom C2 ESOKJ)
 • tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej o specjalności nauczycielskiej
 • doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego na uczelni minimum 10 lat
 • doświadczenie w organizacji imprez ogólnouczelnianych
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych ze studentami z niepełnosprawnościami
 • umiejętność obsługi platform edukacyjnych
 • przy przyjęciu będą preferowane osoby, które zadeklarują AT jak pierwsze miejsce pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych Studium Języków Obcych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • wykaz dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycznych
 • oświadczenie o pierwszym miejscu pracy
 • informacja o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia
 • oświadczenie o niekaralności

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Tarnowska, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów