1 stanowisko adiunkt

uczelnia@ahe.lodz.pl
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Instytucja: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Termin składania ofert: 31 maja 2022r.

Link do strony: ahe.lodz.pl/filologia

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: omajchrzak@ahe.lodz.pl lub pisemnie na adres:

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Słowa kluczowe: językoznawstwo, translatoryka, filologia angielska.

Wybrane zajęcia do prowadzenia w Uczelni: Wprowadzenie do translatoryki, Tłumaczenie tekstów i dokumentów specjalistycznych, Tłumaczenie ustne, Tłumaczenie dokumentów biznesowych.

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

– mieć stopień doktora w dyscyplinie językoznawstwo (praca doktorska powinna być napisana w języku angielskim),

– być autorem publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa (najlepiej translatoryki),

– mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora AHE, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– kwestionariusz osobowy

– życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)

– odpis dyplomu doktorskiego

– oświadczenie, że AHE będzie Jego podstawowym miejscem pracy.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na omajchrzak@ahe.lodz.pl