adiunkt dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych 1 etat w:

Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej

Katedry Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

1. Opis zadań na stanowisku:

1)  praca dydaktyczna ze studentami, specjalizantami i doktorantami Kliniki;

2) prowadzenie zajęć klinicznych i seminariów;

3)  przygotowanie egzaminu/zaliczenia;

4)  zapewnienie prawidłowego przebiegu zajęć prowadzonych w Klinice, zgodnie z sylabusem przedmiotu;

5)  raportowanie dydaktyki prowadzonej w Klinice, zgodnie z aktualnymi wymogami władz Uczelni/Wydziału,

6) udział w badaniach naukowych prowadzonych w Klinice, w zakresie możliwym do wykorzystania w procesie dydaktycznym.

 

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe – lekarz;

2) doświadczenie w wykonywaniu obowiązków dydaktycznych, przez okres nie krótszy niż
4 lata;

3)  znajomość języków obcych nowożytnych – j. angielski i język niemiecki;

4)  umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;

5) znajomość MS Office