Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
1. Stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne ze specjalizacją technologia polimerów oraz tytuł zawodowy inżyniera;
2. Minimum 4 lata doświadczenia badawczego w zakresie analizy termicznej materiałów polimerowych i środków pomocniczych, a także w zakresie wulkanizacji materiałów elastomerowych;
3. Doświadczenie w badaniu stabilności termicznej kompozytów polimerowych i środków pomocniczych, oznaczaniu przemian fazowych polimerów, odporności na utlenianie oraz właściwości mechanicznych w warunkach dynamicznych – znajomość metod analizy termicznej: TG, DSC, DMA, OIT.
4. Doświadczenie badawcze w zakresie opracowywania nowych substancji i systemów wulkanizujących dla mieszanek elastomerowych oraz proekologicznych kompozytów elastomerowych;
5. Znajomość technik analitycznych: spektroskopia UV-Vis, spektroskopia w podczerwieni FTIR, analiza wielkości cząstek DLS;
6. Doświadczenie w obsłudze analizatorów termicznych: DSC1, TGA/DSC1, DMA/SDTA 861e;
7. Doświadczenie w obsłudze aparatów do badania właściwości reometrycznych mieszanek elastomerowych i właściwości fizykochemicznych kompozytów;
8. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
9. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii polimerów, oraz projektów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy termicznej TG, DSC, DMA, OIT;
10. Doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach polskich oraz zagranicznych i przygotowywaniu publikacji naukowych;
11. Umiejętność pracy w zespole naukowym.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Dorobek naukowy i dydaktyczny
4. Odpis dyplomu doktorskiego
5. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
7. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (RODO)

Dokumenty należy składać w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej (budynek A-8, parter pok. 4), ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź lub na adres e-mail: monika.bocian@p.lodz.pl.