adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt (w grupie pracowników badawczych)

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 08.04.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.05.2021

LINK DO STRONY: http://polonistyka.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

polonistyka@uni.lodz.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: literaturoznawstwo, dziewiętnastowieczność, badania nad literaturą pozytywizmu i Młodej Polski, modernizm, , biografistyka twórców minorum gentium, literatura dziecięca, literatura fantastyczna;

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Od kandydata/-ki wymaga się rozległej wiedzy na temat literatury polskiej i światowej przełomu XIX i XX wieku. Wymagany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Dodatkowym atutem będzie ukończona specjalizacja edytorska. Od kandydata/kandydatki oczekuje się poświadczenia dotyczącego prowadzenia badań w ciągu ostatnich kilku lat z zakresu badań nad literaturą polską przełomu XIX i XX wieku oraz poświadczenia czynnego udziału w międzynarodowych lub ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w   ustawy,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.),

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.05.2021

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.