2 etaty lektora języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych

Studium Języków Obcych UŁ
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Studium Języków Obcych

Miasto: Łódź

Stanowisko: lektor języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych

Dziedzina: językoznawstwo

Data ogłoszenia: 01.08.2022

Termin składania ofert do: 31.08.2022

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenia na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: sjoul@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: język angielski, lektor

Opis:

·         ukończone studia wyższe na kierunku filologia angielska i uzyskany tytuł magistra,

·         udokumentowany staż dydaktyczny i doświadczenie w pracy lektora ze studentami uczelni wyższych i/lub doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych na poziomie co najmniej B1,

·         doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów nauczania języka angielskiego zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki,

·         potwierdzona znajomość drugiego języka obcego na poziomie przynajmniej B1,

·         znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Excel,

·         doświadczenie w nauczaniu na odległość, szczególnie znajomość pracy na platformie MS Teams, Zoom, Clickmeeting, itp.,

·         udokumentowane autorskie materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb nauczania języka specjalistycznego na poszczególnych kierunkach studiów, w tym materiały przygotowane na e-learningowe platformy edukacyjne, szczególnie na platformie Moodle,

·         udokumentowane stałe podnoszenie kwalifikacji, szczególnie w zakresie metod i informatycznych technik nauczania,

·         dyspozycyjność – praca od poniedziałku do piątku ze studentami studiów stacjonarnych oraz od piątku do niedzieli ze studentami studiów niestacjonarnych,

·         potwierdzona umiejętność tłumaczenia tekstów i nauczania języka specjalistycznego,

·         umiejętność tłumaczeń konsekutywnych,

·         doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów,

·         wzorowa opinia z ostatniego miejsca pracy (ostatnie dwa lata),

·         deklaracja o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do UŁ.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

– podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
– informacja o działalności i przebiegu pracy dydaktycznej oraz udokumentowany wykaz dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych,
– informacja dotycząca udziału w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach dokształcających,
– opinia o działalności dydaktycznej z dotychczasowego miejsca pracy za okres ostatnich dwóch lat (dotyczy osób spoza uczelni). Opinia ta jest poufna i powinna być przesłana na adres sjoul@uni.lodz.pl przez opiniodawcę.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.09.2022

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami (również on-line).

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Klauzula dla kandydata do pracy:

https://www.uni.lodz.pl/fileadmin/Serwis_g%C5%82%C3%B3wny/informacja_odo_dla_kandydata_do_pracy_8_.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjoul@uni.lodz.pl