adiunkt

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu to uczelnia, która od 14 lat nieustająco się rozwija i poszerza swoją ofertę, stawiając na wysoką jakość kształcenia i praktyczną naukę zawodu. Dzięki temu
z sukcesem wyprzedza konkurencję. Na studia z prawa, kryminologii, psychologii, pedagogiki, kosmetologii i dietetyki do WSBiNoZ w Łodzi rekrutują się chętni z najdalszych zakątków Polski.

Więcej o nas na www.wsbinoz.edu.pl

Obecnie w Instytucie Nauk Społecznych poszukujemy nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko

Adiunkt
 

Wymagania:

·       stopień naukowy doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

·       dorobek dydaktyczny/ naukowy w ww. zakresie,

·       chęć rozwoju zawodowego,

·       mile widziane doświadczenie praktyczne.

Oferujemy:

·       umowę o pracę na pełen etat w ramach podstawowego miejsca pracy.

 

Aplikacje zawierające:

– podanie,

– życiorys,

– wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego oraz praktycznego

prosimy przesyłać do dnia 31.10.2021 r. na adres e-mail: uczelnia@wsbinoz.pl wpisując w tytule wiadomości: Adiunkt – Łódź

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI

Informujemy, że:

1. Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (NIP 729-261-54-49), z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 278 (90-361 Łódź), zwany dalej Administratorem. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@wsbinoz.pl, adres korespondencyjny jest tożsamy z danymi Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy.

3. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za podstawie zgody przed jej cofnięcie. Pozyskane dane będą przechowywane przez czas określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Zbierane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na uczelnia@wsbinoz.pl