adiunkt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

zatrudni

adiunkta w grupie pracowników badawczych

INSTYTUCJA: Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 27 stycznia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 marca 2023 r.

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie w j. angielskim należy dostarczyć elektronicznie na adres: philippe.kok @biol.uni.lodz.pl (w temacie wiadomości koniecznie proszę napisać: „competition ADT005”)

SŁOWA KLUCZOWE: konkurs na adiunkta w grupie pracowników badawczych, herpetologia, ekologia płazów i gadów, ewolucja płazów i gadów

Poszukiwany jest badacz potrafiący myśleć nieszablonowo, wykazujący się silną motywacją i pozytywną energią, a także doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi i dbałością o szczegóły. Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany w projekt oparty na badaniach terenowych prowadzonych w trudnych warunkach w różnych lokalizacjach w Ameryce Płd. (takich jak szczyty gór stołowych tepui, las u podnóża tepui oraz Andy na wysokości około 2 800 m). Ww. badania terenowe będą mieć miejsce w ciągu 2-3 lat w ramach co najmniej 5 odrębnych wypraw terenowych, z których każda trwać będzie zwykle 6-8 tygodni. Informacje nt. projektu dostępne są pod odnośnikiem: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-09-30apsv2/streszczenia/505651-en.pdf. Informacje nt. kierownika projektu: https://www.philippekok.com

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

1.      Posiadać uznawany w Polsce stopień doktora w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

2.      Posiadać doświadczenie w zakresie badań terenowych, najlepiej długoterminowych i prowadzonych w trudnych warunkach.

3.      Posiadać istotne osiągnięcia w postaci artykułów z biologii/ekologii zwierząt lub ekologii terenów tropikalnych opublikowanych w czasopismach z listy JCR.

4.      Biegle władać językiem angielskim.

Dodatkowymi atutami są:

– biegłość w zakresie analiz statystycznych,

– doświadczenie w testach behawioralnych,

– doświadczenie w obrazowaniu termowizyjnym (w tym licencja pilota dronów),

– doświadczenie w technikach μCT/SR-μCT/SEM/TEM/barwienia tkanek miękkich,

– doświadczenie w badaniach populacyjnych,

– doświadczenie w zakresie badań ekofizjologii płazów lub gadów.

Zwycięzca konkursu m.in. przeprowadzi badania terenowe z kierownikiem projektu i innymi współpracownikami (w tym spoza UŁ), pomoże w analizie danych i upowszechnieniu wyników badań (publikacje, konferencje itp.). W zależności od swoich kompetencji (np. w genetyce/genomice) zwycięzca konkursu będzie realizować również inne projekty badawcze zespołu.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego oraz klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 marca 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.