Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

Znajomość zagadnień związanych klasycznymi i nowoczesnymi (ze szczególnym uwzględnieniem metod genetycznych) metodami analizy mikrobiologicznej żywności. Znajomość przepisów prawa regulujących bezpieczeństwo żywności. Znajomość metod stosowanych w prognozowaniu jakości mikrobiologicznej i szacowaniu trwałości produktów spożywczych. Wykorzystanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych

Zakres podstawowych obowiązków:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych,
– udział w realizacji projektów badawczych realizowanych w Instytucie,
– aktywny udział w działalności organizacyjnej i naukowej Instytutu,

Wymagania:
– stopień doktora w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
– szczególne zainteresowania w dziedzinie mikrobiologii żywności,
– co najmniej roczny staż dydaktyczny,
– umiejętność samodzielnego organizowania i planowania badań,
– dobra znajomość technik analitycznych zwłaszcza w zakresie klasycznych i nowoczesnych metod analizy mikrobiologicznej żywności,
– pracowitość i umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
– dorobek publikacyjny z zakresu mikrobiologii,
– znajomość języka angielskiego i polskiego (prowadzenie zajęć)

Wymagane dokumenty:
– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– plan rozwoju zawodowego w kontekście rozwoju jednostki,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– lista publikacji
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
– klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (RODO).

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27.10.2021r. w Instytucie Technologii Fermentacji
i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej w Łodzi, ul. Wólczańska 171/173, tel. 42 631-34-79
w formie papierowej lub elektronicznej na adres: w5i53@adm.p.lodz.pl

Uczelnia nie zapewnia mieszkań.

Planowany termin zatrudnienia: 01.11.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w5i53@adm.p.lodz.pl