Adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc)

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Tematyka:
Zatrudnienie jako asystent naukowo-badawczy (post-doc) przy realizacji projektu OPUS 17 Narodowego Centrum Nauki.

Opis zadań projektowych:
• Współpraca przy opracowywaniu modeli numerycznych do analizy odpowiedzi dynamicznej dla płyty cienkościennej poddanej obciążeniu dynamicznemu
• Wykonanie obliczeń numerycznych dla opracowanych modeli MES

Wymagania:
• Wykształcenie – doktorat z mechaniki, fizyki lub matematyki stosowanej; ukończenie doktoratu nie dłużej niż 4 lata temu
• Umiejętność posługiwania się Ansys APDL
• Umiejętność rozwiązywania zagadnień nieliniowych typu transient
• Podstawowa znajomość zagadnień związanych z wyboczeniem dynamicznym oraz rozległa wiedza dotycząca metod pozwalających ocenić stateczność układów dynamicznych (np. wykorzystanie narzędzi dynamicznych do oceny stateczności dynamicznej badanych konstrukcji)
• Publikacje: co najmniej pięć publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
• Języki obce – dobra znajomość języka angielskiego

Procedura rekrutacyjna:
Procedura rekrutacyjna ma dwustopniową formułę i będzie składać się z następujących etapów:
Etap 1 – ocena pisemnego wniosku. Wnioskodawcy powinni złożyć:
• List motywacyjny z podaniem aktualnych / przyszłych zainteresowań
• CV
• Lista publikacji
• Trzy listy polecające
• podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej – załącznik 1
Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (opcjonalnie).

Warunki zatrudnienia:
• Umowa o pracę (pełny etat) na okres 12-ciu miesięcy.
• Wynagrodzenie 10 000 zł miesięcznie (brutto-brutto).

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14.12.2021 w Sekretariacie Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, (budynek A22, pokój 110) oraz na adres e-mail:  w1k12@adm.p.lodz.pl

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w1k12@adm.p.lodz.pl