asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w gr. badawczo-dydaktycznej 1 etat w:

w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

1. Opis zadań na stanowisku:

1)  prowadzi badania naukowe w obszarze;

2) aktywny udział w wychowywaniu studentów;

3) prowadzi wysoko ewaluowane zajęcia dydaktyczne dla studentów UM w Łodzi, również
w języku angielskim;

4) prace organizacyjne na rzecz Zakładu Psychologii Lekarskiej,

5) inne obowiązki zlecone przez przełożonych.

 

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, zdrowie publiczne, lekarskim, inne równorzędne w zakresie właściwej dyscypliny;

2) posiadanie aktywności naukowej, potwierdzonej m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku, prowadzi badania naukowe w obszarze;

3) znajomość języków obcych nowożytnych: angielski na poziomie C1;

4) posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami.;

5) umiejętność współpracy w zespole badawczym;

6) charakteryzowanie się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych;

7) wspomaganie pracy starszych naukowców;

8) znajomość pakietu MS Office, programu Statistica lub innego dotyczącego analizy statystycznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca.nauczyciel.noz@umed.lodz.pl