Asystent w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 12.10.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.11.2021

LINK DO STRONY: www.romanistyka.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres mailowy:

romanistyka@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: konkurs na stanowisko asystenta

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

O stanowisko asystenta w Instytucie Romanistyki UŁ (Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego) może ubiegać się osoba spełniająca następujące wymagania:

1)       Posiada tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo;

2)       Posiada tytuł naukowy magistra filologii włoskiej;

3)       Posiada tytuł naukowy magistra filologii romańskiej;

4)       Posiada doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego jako obcego;

5)       Posiada doświadczenie w nauczaniu języka francuskiego jako obcego;

6)       Posiada doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego lub języka francuskiego na poziomie akademickim;

7)       Posiada doświadczenie w nauczaniu literatury włoskiej lub francuskiej na poziomie akademickim;

8)       Ma znajomość współczesnych technik nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;

9)       Ma osiągnięcia w zakresie mobilności naukowej.

10)   Doświadczenie w pracach redaktorskich (wydawanie czasopism i / lub monografii naukowych) będzie dodatkowym atutem.

11)   Mile widziane doświadczenie w działalności organizacyjnej i promocyjnej, zwłaszcza w zakresie promocji języków obcych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–       kwestionariusz osobowy,

–       życiorys,

–       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

–       oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu w/w ustawy,

–       wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, kierowania projektami badawczymi, wykonawstwa w projektach badawczych, ukończonych kursów i szkoleń).

 

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 listopada 2021

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na romanistyka@uni.lodz.pl