Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Chemii Bionieorganicznej (2 etaty).