Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat

OPIS:
Znajomość zagadnień związanych z technologią otrzymywania i oceny jakości produktów fermentowanych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii produkcji i analizy piwa.
Doświadczenie analityczne. Wzmacnianie współpracy Uczelni z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Zakres podstawowych obowiązków:
– udział w realizacji i pozyskiwanie projektów badawczych,
– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu technologii fermentacji,
– aktywny udział w działalności organizacyjnej i naukowej Instytutu

Wymagania:
– tytuł magistra inżyniera,
– szczególne zainteresowania w dziedzinie biotechnologii i technologii żywności,
– umiejętność samodzielnego organizowania i planowania badań,
– dobra znajomość technik analitycznych, zwłaszcza w zakresie oceny jakości napojów i żywności fermentowanej,
– pracowitość i umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
– dorobek publikacyjny z zakresu technologii fermentacji, w szczególności technologii browarnictwa,
– udział w międzynarodowych programach badawczych i mobilność międzynarodowa
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego (prowadzenie zajęć)

Wymagane dokumenty:
– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– plan rozwoju zawodowego w kontekście rozwoju jednostki,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
– klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (RODO).

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 02.12.2021r. w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej w Łodzi, ul. Wólczańska 171/173, tel. 42 631-34-79 w formie papierowej lub elektronicznej na adres: w5i53@adm.p.lodz.pl
Uczelnia nie zapewnia mieszkań.
Planowany termin zatrudnienia: 16.12.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w5i53@adm.p.lodz.pl