asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Hiszpańskiej, Zakład Literatur Hiszpańskojęzycznych

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 11.07. 2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.09.2022

LINK DO STRONY: www.filhiszp.uni.lodz.pl;

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres mailowy

Katedry Filologii Hiszpańskiej

email: filologia.hiszpanska@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: literaturoznawstwo hiszpańskojęzyczne, język hiszpański, kultura i cywilizacja Hiszpanii, traduktologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

-posiadać dyplom magistra filologii hiszpańskiej;

-posiadać dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa hiszpańskiego obszaru językowego (publikacje, udział w międzynarodowych konferencjach naukowych);

-posiadać doświadczenie we współpracy z prestiżowymi uczelniami europejskimi (staże, stypendia);

-posiadać doświadczenie dydaktyczne dotyczące nauczania języka hiszpańskiego jako obcego;

-posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie traduktologii;

-posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania literaturoznawstwa hiszpańskojęzycznego oraz kultury i cywilizacji Hiszpanii;

-być doktorem w dyscyplinie literaturoznawstwo (ewentualnie mieć złożoną rozprawę doktorską w trakcie procesu recenzyjnego).

Osoby przystępujące do konkursu powinny przesłać podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,
– odpis dyplomu magisterskiego,
– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy,

– wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji, dorobku przekładowego, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.09.2022

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filologia.hiszpanska@uni.lodz.pl