1 stanowisko adiunkt

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Badawczych Zarządzania w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub ekonomicznych;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią samodzielnego pracownika naukowego;
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, handlu zagranicznego (wykładów, ćwiczeń, szkoleń); posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 • dorobek badawczy i publikacyjny w zakresie logistyki, w tym logistyki międzynarodowej oraz handlu zagranicznego lub dyplomacji gospodarczej;
 • osiągnięcia organizacyjne w zakresie współpracy międzynarodowej;
 • praktyczna znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office, systemy ERP;
 • kompetencje zawodowe w zakresie logistyki i handlu zagranicznego potwierdzone certyfikatami zawodowymi;
 • doświadczenie praktyczne w dziedzinie logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, w tym doświadczenie doradcze oraz udokumentowana współpraca ze środowiskiem biznesu;
 • biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego oraz języka obcego kongresowego (preferowany język angielski), potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej C1, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.

https://www.umcs.pl/pl/oferty-pracy-na-umcs,927,adiunkt,118601.chtm 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.franczuk@mail.umcs.pl