adiunkt dydaktyczny

Wydział Ogodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

·         minimum stopień doktora w zakresie dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo lub architektura i urbanistyka, specjalność architektura krajobrazu;

·         udokumentowany dorobek naukowo-twórczy z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w konferencjach naukowych i grantach;

·         minimum 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;

·         doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu architektury krajobrazu;

·         dobra znajomość języka angielskiego;

·         umiejętność obsługi programów komputerowych, co najmniej: MS Office, Auto CAD;

·         nienaganna postawa etyczno-moralna;

·         umiejętność pracy w zespole;

·         predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej;

·         dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i procesu badawczego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.samociuk@up.lublin.pl