Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Biologii Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zoologii i Ekologii Zwierząt

 

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zoologii i Ekologii Zwierząt

 

 

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

 

posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii,
znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 umożliwiająca pisanie publikacji naukowych, potwierdzona certyfikatem zewnętrznym,
udokumentowany dorobek naukowy w zakresie apidologii i/lub entomologii (min. 2 publikacje z listy JCR),
znajomość metod morfologicznych i biochemicznych wykorzystywanych w analizach owadów,
kompetencje ogólne:  dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kazimiera.blaim@up.lublin.pl