asystent

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

–   posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne w specjalności instrumentalistyka jazzowa – fortepian, ukończony kierunek jazz i muzyka estradowa (rozrywkowa) lub Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej (Rozrywkowej);

–   predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo- dydaktycznego specjalizującego się w muzyce jazzowej;

–   posiadanie doświadczenia dydaktycznego;

–   posiadanie znaczących osiągnięć artystycznych;

–   wykonanie półrecitalu instrumentalnego;

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na muzyka@poczta.umcs.lublin.pl