asystent badawczo –

Wydział Ogodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

·         wykształcenie wyższe, w zakresie dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo lub architektura i urbanistyka, specjalność architektura krajobrazu;

·         udokumentowany dorobek twórczo-naukowy z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w konferencjach naukowych i grantach;

·         minimum 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;

·         doświadczenie w pracy zawodowej na stanowisku projektanta, bądź asystenta projektanta (co najmniej 3-letnie) w zakresie architektury krajobrazu;

·         doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu architektury krajobrazu;

·         umiejętność obsługi programów komputerowych:

–           NormaPro – program do kosztorysowania;

–           SketchUp – program komputerowy CAD, służący do modelowania trójwymiarowego;

–           V-Ray dla SketchUp – oprogramowanie do renderingu 3D;

–           AutoCAD – program wykorzystywany do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania;

–           Photoshop – program graficzny;

–           Corel Draw – program graficzny;

–           Vectorworks – oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo;

–           Lumion – program do wizualizacji;

–           Statistica –  pakiet oprogramowania do zaawansowanej analizy danych;

–           Fragstats – program do analizy przestrzennego wzorca krajobrazu, w oparciu o mapy skategoryzowane;

–           ArcGIs/ ArcMap, QGIS – program przeznaczony do pracy na mapach i danych GIS;

–           Movavi Video Editor – oprogramowanie do edycji wideo;

–           Pakiet MS Office.

·         nienaganna postawa etyczno-moralna;

·         umiejętność pracy w zespole;

·         predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej;

·         dobra znajomość języka angielskiego;

·         dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i procesu badawczego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.samociuk@up.lublin.pl