asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii germańskiej oraz dorobek naukowy i rokować szybki awans naukowy – uzyskanie stopnia doktora; ponadto powinien posiadać akademickie doświadczenie w prowadzeniu zajęć językowych ze studentami, doświadczenie zawodowe związane z językami specjalistycznymi zdobyte poza uczelnią oraz poświadczoną certyfikatem znajomość języka norweskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na maria.frackiewicz@poczta.umcs.lublin.pl