POST DOC

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 10000 zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko POST-DOC w projekcie badawczym w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 20+LAP pt.: „Równoległa ilościowa ocena celowalności, wychwytu komórkowego i wewnątrzkomórkowego uwalniania leku w celu ustalenia zależności struktura-aktywność w nanomedycynie”.

Więcej informacji na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:

http://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,12993,konkurs-na-stanowisko-post-doc-w-projekcie-badawczym-w-katedrze-i-zakladzie-biochemii-i-biologii-molekularnej-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie.html