Wykładowca

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–   posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych;

–   posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej potwierdzone stosowną opinią;

–   posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej i znajomość zagadnień z botaniki ogólnej i farmakologicznej oraz ekologii;

–  posiadanie umiejętności obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych, niezbędnych w prawidłowym przebiegu procesu  dydaktycznego;

–  posiadanie praktycznej znajomości podstawowych metod stosowanych w badaniach biologicznych z zakresu ekologii                     i fitosocjologii;

– bardzo dobra teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z biostatystyką oraz obsługą programów COREL, MVSP, CANOCO;

–   bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim;

–   umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biologia@umcs.pl