wykładowca (dydaktyczny)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego;

– predyspozycje do pracy dydaktycznej potwierdzone opinią;

– udokumentowane doświadczenie w tłumaczeniach z zakresu nauki, kultury, teatru, muzyki lub medycyny;

– osiągnięcia dydaktyczne i dorobek organizacyjny;

– udokumentowana współpraca tłumaczeniowa z instytucjami kultury i/lub festiwalami kulturalnymi;

– co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy tłumacza;

– bardzo dobra znajomość narzędzi typu CAT;

– bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magda.walczak@poczta.umcs.lublin.pl