wykładowca (dydaktyczny)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego;

– potwierdzone opinią predyspozycje do pracy dydaktycznej;

– posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego języka angielskiego;

– udokumentowane doświadczenie w realizacji tłumaczeń pisemnych lub ustnych z zakresu ekonomii, prawa, Unii Europejskiej oraz kultury;

– udokumentowane doświadczenie w nauczaniu przedmiotów translacyjnych w szkole wyższej;

– ukończone studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń;

– co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy tłumacza;

– bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magda.walczak@poczta.umcs.lublin.pl