Młodszy asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Nasze wymagania

 • Posiadać co najmniej tytuł magistra farmacji.
 • Posiadać wiedzę w zakresie farmacji, w szczególności opieki farmaceutycznej, farmacji klinicznej, farmakologii oraz toksykologii.

Zakres obowiązków

 • Posiadać dobrą znajomość obsługi komputera aptecznego Kamsoft.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Dziekana.
 • Życiorys.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia, jeśli kandydat takie posiada.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Katarzyna Tarkowska
  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  ul. Chodźki 1