1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Geoinżynierii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 3660
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Geodezji i Budownictwa
w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku budownictwo albo równorzędny

Ponadto:

 • wykazuje się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców),  
 • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • posiada uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
 • posiada doświadczenie w pracy na budowie, w tym przy obiektach zabytkowych,
 • opublikowała wyniki prac badawczych w co najmniej jednym czasopiśmie znajdującym się
  w wykazie MNiSW,
 • wykazuje się znajomością języków programowania oraz narzędzi projektowania, takich jak:  Autocad, Norma.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wg.dziekan@uwm.edu.pl