profesor uczelni

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5321 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora uczelni powinni posiadać:

·         stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalność technologii mleczarskiej,

·         dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, w szczególności w zakresie technologii mleczarskiej, wskazane w Załączniku nr 4 do Statutu UWM (tabele 5a, 5b) do Statutu UWM

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie technologii serowarskiej oraz projektowania nowych produktów,

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w języku angielskim,

·         doświadczenie w kształceniu młodej kadry naukowej: promotorstwo w zakończonych lub otwartych przewodach doktorskich,

·         dorobek publikacyjny w zakresie technologii serowarskiej, zagospodarowania serwatki, zastosowania procesów membranowych do frakcjonowania składników mleka, projektowania nowych wyrobów,

·         doświadczenie w kierowaniu grantami naukowymi,

·         udokumentowana współpraca międzynarodowa,

·         udokumentowana współpraca z otoczeniem gospodarczym, w szczególności branżą mleczarską,

·         odbyte staże w zagranicznych ośrodkach akademickich,

·         biegła znajomość języka polskiego,

·         biegła znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl