1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Filologiczny
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do uzgodnienia
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1.    Stopień magistra filologii polskiej (lub analogiczny, np. zdobyty na uczelni zagranicznej).

2.    Dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa (literatura polska do końca XVIII wieku) np. publikacje w punktowanych czasopismach w języku polskim, angielskim, prace recenzowane, projekty badawczo-rozwojowe, udział w konferencjach naukowych.

3.    Udokumentowane doświadczenie w dydaktyce akademickiej w języku polskim.

4.    Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1.    Ukończenie szkoleń lub warsztatów podnoszących umiejętności badawcze.

2.    Ukończenie szkoleń lub dorobek zawodowy w zakresie obsługi komunikacji publicznej.

3.    Mobilność zagraniczna lub współpraca z ośrodkami zagranicznymi.

4.    Znajomość języków obcych: język angielski (zaawansowany), język włoski (komunikatywny).

5.    Doświadczenie w redakcji i korekcie tekstów w języku polskim oraz tłumaczonych. 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu edukacji i zatrudnienia,

3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

5) wykaz publikacji, konferencji, szkoleń i doświadczenia dydaktycznego i współpracy zagranicznej

6) kopie dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych

7) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,

8) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Uniwersytet Opolski

Sekretariat Instytutu Nauk o Literaturze

45-040 Opole  

pl. Kopernika 11  p. 24

do 30 czerwca 2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inol@uni.opole.pl

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close