Adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

w Katedrze Akwizycji Języka Angielskiego

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Kandydat powinien posiadać:

1)    stopień doktora w zakresie Filologii Angielskiej z uprawnieniami do nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych (kwalifikacje do zawodu nauczyciela języka angielskiego);

2)      znaczny dorobek naukowy w dyscyplinie językoznawstwo opublikowany w Polsce i za granicą, w tym co najmniej 2 publikacje za rok 2021 z możliwą afiliacją UO;

doświadczenie w prowadzeniu prac licencjackich i magisterskich.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ij@uni.opole.pl